Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 07/6/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, toàn văn nội dung nghị quyết như sau:

NHPT ủng hộ 1 tỷ đồng vào Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19

Chiều ngày 17/6/2021, tại trụ sở cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương, Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 (Bộ Tài chính) đã tổ chức Lễ tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19.

Hoạt động tín dụng đầu tư

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã và đang cho vay các dự án đầu tư, góp phần tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH; đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn...(xem tiếp)

Hoạt động cho vay lại vốn ODA của NHPT

Một trong những chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) là thực hiện quản lý cho vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ theo ủy quyền của Bộ Tài chính. Qua hơn 23 năm thực hiện chức năng cho vay lại vốn nước ngoài, NHPT luôn giữ vai trò cơ quan cho vay lại ODA lớn nhất của Chính phủ tại Việt Nam... (Xem tiếp)

Hoạt động huy động vốn

Theo quyết định số 1515/QĐ-TTg, ngày 03/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam gồm:

a. Phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo quy định của pháp luật;

b. Phát hành trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định của pháp luật;.. (Xem tiếp)

Ngân hàng Phát triển Việt Nam - 15 năm đồng hành cùng đất nước

(VNF) - Sau 15 năm hoạt động, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã từng bước phát huy vai trò của một Ngân hàng chính sách của Chính phủ, góp phần đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt phục vụ hiệu quả các chương trình, dự án kinh tế trọng điểm và phát triển vùng miền khó khăn trong nước.

Khách online:9609
Lượt truy cập: 8679421